REIKI II.

REIKI II.

K druhému stupni reiki bychom už měli být dostatečně vybaveni teoretickými vědomostmi a měli bychom mít praxi s používáním prvního stupně reiki.

Druhý stupeň reiki výrazně pomáhá zdokonalovat možnosti samoléčby. Zvýší se intenzita pozitivní životní energie, zkrátí se doba léčby a žák se naučí zacházet s ochrannými znameními. Po zasvěcení do druhého stupně je možné reiki posílat v prostoru i čase. Tedy třeba konkrétním lidem na dálku, ale i do minulosti nebo budoucnosti